Qui som les Dones No Estàndards?

La nostra associació neix de la necessitat d’evidenciar la violència exercida a totes les dones  considerades no estàndards. Aquest tipus de violència és anomenada per nosaltres “estandardització” i, tot i que afecta a tota la societat, repercuteix amb major grau en  les dones amb discapacitat. L’estandarització neix dins de l’imaginari col·lectiu quan apareix un estàndard, patró o model normatiu al qual tots aspirem. Aquest model, sustentat pel patriarcat heteronormatiu, estableix que allò al qual tots volem aspirar, l’ideal, és l’home blanc de mitjana edat, raça blanca, bon nivell econòmic, èxit professional, heterosexual i, finalment, amb un cos que s’ajusti als cànons de la bellesa renaixentista.

Tots aquests supòsits del model estàndard de persona influencien als ciutadans fins a tal punt que qualsevol diferència és viscuda amb incomoditat i por. Nosaltres, les dones no estàndards, al encarnar en els nostres cossos el model contrari de l’estàndard i al dur una vida activa social i laboralment, ajudem als nostres conciutadans a trencar esquemes i doncs, evadir les pors que l’estandardització provoca respecte a qualsevol diferència.

Per aquest motiu, aquesta associació serà dirigida per dones no estàndards i, a partir de l’evidència de  la seva posició a la vida, caminarem conjuntament amb tota la població per anar  eliminant les convencions que perjudiquen a totes les persones.

El nostre objectiu, per tant, no és només el d’evidenciar aquesta violència estàndards, sinó el d’augmentar el propi gaudi de la vida i fer-lo augmentar als que ens rodegen, la societat. Amb això volem dir que l’èmfasi del nostre treball dins d’aquest grup es troba en la bona convivència malgrat les diferències amb les altres persones. Sovint això no és fàcil, requereix un esforç perquè la societat tendeix a explicar les coses de forma genèrica i oblida les particularitats, especialment si són costoses.

Sagrada-Familia

Tanmateix, nosaltres creiem en una societat oberta, que potenciï les nostres vàlues. No es tracta de “viure” sinó de viure desenvolupant la nostra persona i la dels altres. En una societat com la d’avui en dia en la que les relacions socials són molt superficials i el culte al cos és molt important, això és força complicat. Però creiem que el camí passa per reflexionar, parlar, conèixer, informar, formar i crear una forma de vida de qualitat. En aquesta forma de vida no hi ha guanyadors ni perdedors, hi ha creació a partir del contrast de la diferència, on es produeix la sublimació en forma d’alliberació vers una lluita que ens porta al camí d’una més gran humanització. Tanmateix, dins d’aquest camí existeix el perill d’una integració que vol “normalitzar” malgrat no sigui possible, fent encara més palesa les limitacions de les persones que vol “integrar”.

Per tant,  “integrar” no vol dir acceptar a una persona amb discapacitat i fer veure que les seves limitacions físiques no tenen importància, ja que per a ella són un company de vida a vegades complicat. Per a nosaltres “integrar” vol dir donar a la persona amb discapacitat física el lloc i la funció que li correspon de veritat, de manera que no sigui un “més a més”, sinó que sigui un “més”, una persona capaç també d’integrar als altres en la seva diferència i generadora de milloria social.

Per tot això, cal mencionar que la nostra associació,  que representa al sector de les dones amb discapacitat, posarà l’èmfasi en els àmbits laborals, familiar, educatiu,  planificació de l’hàbitat, transport, serveis i en el tracte psicosocial convencional. Creiem que aquests són els àmbits clau des d’on les dones amb discapacitat podem anar aconseguint la igualtat d’oportunitats i el respecte dels drets humans envers a aquesta població.

Finalment, l’objectiu d’aquesta associació és el d’ aconseguir que el discurs de la dona discapacitada sigui escoltada; per això, l’associació serà sempre portada i dirigida per dones discapacitades d’una manera que generi relacions pacífiques, ja que l’única forma d’eradicar la violència és creant vincles afectius positius. Aquesta és la nostra aportació social. La nostra manera de funcionar és acceptar la crítica com l’eina indispensable per anar avançant en noves creacions i, a més, no ens hem de convèncer unes a altres, sinó aprofitar el fruit de les posicions i respectar les diferències.

La Nostra Junta Directiva

Presidenta: Mª Carme Riu Pascual

Secretaria: Rosario Piedecaussa Andreu

Tresorera: Alícia Vélez Ortiz

Comissió de Relacions Exteriors: Marta Fabiola Chacha Naula

Comissió d’Accessibilitat: Neus Móra Fernández

Comissió de Violència: Lupe Moreno Castillo

Comissió de Memòria Històrica: Roser Ros Riu