Accions específiques

Des del 2004 i dins del Projecte integral Les No Estàndards Actuem: Servei d’Intervenció Psicosòciolaboral de les Dones amb Discapacitat, vam  dissenyar un programa específic per a eradicar la violència masclista que incideix amb més força sobre les dones amb discapacitat. Aquest és, doncs, l’únic projecte a Catalunya i a l’estat espanyol, que tracta de forma específica i continuada  la violència envers les dones no estàndars i fou pioner també en treballar aquesta problemàtica.

Sota el nom de Les No Estàndards Actuem: Prevenció i Eradicació de la Violència Masclista envers les Dones amb Discapacitat, oferim diferents serveis i executem actuacions directes. Primordialment, donar atenció directa a la dona amb discapacitat; millorar-ne la inclusió social; formació per al treball i inserció laboral; mesures d’ocupació de l’espai públic; seguiment psicològic, social i jurídic de casos concrets de violència masclista física i psicològica; formació a professionals relacionats amb els serveis socials i la justícia; cursos d’alfabetització emocional per a totes les dones; edició de materials i presència constant d’aquest tema en totes les nostre publicacions.

Específicament, al llarg d’aquests anys i de forma globa,les nostres actuacions han estat les següents:

Intervenció directa a les dones amb discapacitat que pateixen maltractaments físics i psicològics (suport emocional, jurídic, psicològic amb un pla d’intervenció o “projecte de vida” realitzat entre la usuària i la nostra educadora social i en humanitats que inclou la cerca d’una casa d’acollida accessible, fer de nexe entre ella i els diferents serveis socials, acompanyament en el restabliment de la seva autoestima, la recerca de feina, els tràmits judicials civils i penals…).

Cursos d’Alfabetització Emocional (per a millorar la seva autoestima), de Gènere i Discapacitat en l’Entorn Laboral i Formatiu (adreçats a professionals dels serveis socials i jurídics i també a totes les dones), Curs de Salut i Qualitat de Vida ( adreçat a totes les dones), Cursos de Formació Generals (català, anglès, informàtica, cultura general, habilitats en l’entorn laboral i riscos laborals).

Seguiment del Perfil de Competències Laborals i Diagnosis del Potencial Laboral i  Accions d’Inserció Laboral (cerca, seguiment, pràctiques).

guiaviolencia

accionsespecifiques21

Edició de la Guia per a la Prevenció de la Violència Masclista envers la Dona amb Discapacitat (cada any n’editem 1.000 exemplars en tres idiomes) i divulgació de la mateixa a través de xerrades en centres cívic i entitats de barri i dipositació de la mateixa en ens públic i no governamentals. Aquesta guia neix dels coneixements propis, ja que no hi ha estadístiques que determinin el grau de violència masclista del nostre col·lectiu (tot i que a partir de fa pocs anys es van començar a comptabilitzar les dones amb discapacitat assassinades degut a aquesta violència). Tanmateix, val a dir que són coneixements validat per l’intercanvi d’informació amb diferents entitats europees i recollits en el llibre La Discriminació en contra de les Dones amb Discapacitat (ICD i Consell d’Europa).