Assistència Domiciliària i Personal

El nostre Servei d’Assistència Domiciliària i Personal s’insereix dins del Projecte: Les No Estàndards Actuem. Servei d’Intervenció Psicosòciolaboral de les Dones amb Discapacitat, nascut el 2004. Aquest projecte té com a objectiu principal millorar la situació d’exclusió social de la dona amb discapacitat, concretat en els objectius concrets següents: augmentar la participació de les dones de l’espai públic, potenciar la seva autonomia,  augmentar la seva vida laboral activa, promocionar la inclusió social i propiciar noves actituds, tant de la pròpia dona com dels serveis d’atenció, al món laboral i a la societat en general.

Per tant, des del 2004 fins avui hem ofert serveis d’assistència domiciliària i personal a les nostres sòcies i usuàries. Val a dir que la nostra entitat no creu en la separació de l’assistència personal de la domiciliària. Per això, les nostres usuàries poden gaudir d’un servei integral, que fusiona en una sola persona les tasques tant d’acompanyament o ajuda física com les de la neteja de la llar.

Un altre avantatge dels nostres serveis és que gràcies a l’ajuda institucional i l’esforç de les sòcies més actives que potencien la vida de l’Associació, podem oferir preus assequibles a un col·lectiu de per sí afectat per la crisi. Tanmateix, cal diferenciar les tarifes ofertes a les sòcies de les ofertes a les usuàries, dones que no volen fer-se sòcies però sí gaudir dels nostres serveis.

Finalment, esmentar que els nostres professionals són formats per nosaltres mateixes i, per tant, no tenen incorporat el discurs victimista i mèdic de la majoria de professionals del sector. Això els fa molt més flexibles i oberts mentalment.