Exclusió social dones amb discapacitat

La filosofia de la nostra entitat no entén la inclusió social com al conjunt d’estratègies perquè la dona amb discapacitat s’integri dins la societat estandarditzada. Al contrari, nosaltres creiem que les dones no estàndards han de seduir a la resta de la ciutadania perquè aquesta incorpori les nostres diferències en el seu imaginari per així aconseguir el canvi social. Això ho aconseguim, primerament, fent que les dones no estàndards siguin presents en l’espai públic. En aquest espai, el social, fem servir estratègies de seducció per apropar-nos als altres i fer-los gaudir dels moments que passem conjuntament.

Però per aconseguir-ho, calen eines per combatre les barreres socials que tots els ciutadans tenim degut a la violència normalitzadora. Per això, la nostra entitat compta amb diversos recursos adreçats tant a les dones no estàndards com a la resta de ciutadans:

  • Grups de Suport Mutu Mixtos
  • Assessorament psicològic gratuït
  • Curs d’alfabetització emocional
  • Impuls de la vida pública de la dona no estàndard mitjançant la nostra presència en els diferents organisme governamentals i no governamentals (Institut Municipal de Persones amb Discapacitats, Institut Català de les Dones, COCEMFE, Consells de Dones, CEMUDIS, associacions de veïnes i veïns, vocalies de districtes, sindicats, partits polítics, etc.)