Formació

Des del 2004 i dins del projecte integral Les No Estàndards Actuem: Servei d’Intervenció Psicosociolaboral de les Dones amb Discapacitat hem realitzat diversos cursos, dividits en dos eixos: formació continuada per a augmentar els coneixements de les dones amb discapacitat i les seves famílies i formació dirigida a l’apoderament social les dones no estàndards.

En el primer eix, s’inclouen els cursos de català (tres cops a la setmana segons el nivell amb un total de 6 hores a la setmana, oberts també a les treballadores), anglès (tres cops a la setmana segons el nivell amb un total de 6 hores a la setmana, oberts també a les treballadores i familiars), informàtica (dos cops a la setmana amb un total de 2,5 hores a la setmana, oberts també a les treballadores), cultura general o coneixement del medi (un cop a la setmana amb un total d’una hora, obert també a les treballadores).

formacio1

En el segon eix, s’inclouen els cursos destinats a l’apoderament de la dona no estàndard i, malgrat que es repeteixen en el temps, són mensuals o trimestrals. S’inclouen en aquest grup, el curs d’alfabetització emocional, el curs de gènere i discapacitat en l’entorn laboral i formatiu, curs  d’habilitats laborals i recerca de feina i curs de salut i qualitat de vida.

A més a més, oferim cursos específics per a les treballadores dels Plans d’Ocupació del SOC en competències lingüístiques (en català i anglès) i competències digitals.

Els resultats d’aquests cursos han estat summament positius: hem aconseguit millorar la capacitat lingüística i digital de les dones no estàndards i les treballadores i això les ha ajudat enormement a augmentar la seva autoestima i per tant, ha estat un element clau per al seu apoderament.