Inserció Laboral

La base de la nostra filosofia sempre ha estat promoure la inserció laboral de les dones no estàndards. En aquest sentit, estem duen a terme les següents actuacions, agrupades en projectes:

La línia permanent d’acció directa es desenvolupa a través del Pla de Formació i Treball adreçat a persones en situació d’atur i beneficiàries de la renda mínima d’inserció, dins del Servei d’Intervenció Psicosòciolaboral de les Dones amb Discapacitat. Aquest Pla, que se’ns ha atorgat en el passat i també enguany, està patrocinat pel SOC i co-finançat pel Fons Social Europeu.

Enguany, a més, Dones No Estàndards arrenca amb la iniciativa d’un nou programa amb l’objectiu de fomentar l’apoderament i potenciar la integració sòciolaboral de les dones amb discapacitat. A partir de la intervenció individual i grupal i d’itineraris personalitzats d’inserció sòciolaboral (sessions grupals de recolzament psicosocial; coaching grupal orientat a les habilitats pre-laborals dels objectius, alfabetització tecnològica i seguiment i atenció individualitzada), es pretén donar cobertura a les necessitats de les dones amb discapacitat per fomentar la seva autonomia social i econòmica. A més i, sobretot, serveix com a motor per a l’activació laboral en aquelles dones amb discapacitat en situació d’ atur de llarga durada i/o en situació de vulnerabilitat.

D’altra banda, es treballa de forma coordinada amb el Programa Incorpora de l’Obra Social Fundació  “La Caixa”, que ofereix orientació laboral i intermediació laboral a les beneficiaries del programa.

Aquesta iniciativa es desenvolupa a nivell estatal gràcies al conveni establert entre la Obra Social Fundació “la Caixa” i La Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE).

              servei3          servei4