Per a accedir a la nostra darrera Memòria, cliqueu damunt de: MEMORIA2019

 

Els nostres comptes de l’any 2019 s’aprovaran en juny del 2020. Per tant, de moment, els vigents són els del 2018. Per a visualitzar-los, cliqueu a l’enllaç: Situació comptable any 2018 DONNES