PUBLICACIONS

Riu Pascual, Mª Carme <> en Mujer y Discapacidad – Buenas Prácticas, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, (Documentos – Serie de Experiencias Innovadoras, 2) , 2000.( Castellà, 143 pp.)

Es tracta d’un capítol d’un llibre que explica com va néixer l’associació, quina va ser la seva rebuda dins de tots els àmbits socials i també exposa de forma teòrico-pràctica el primer projecte realitzat per la nostra entitat i els seus resultats; es tracta de Dones de Barcelona, que va guanyar el premi Mª Aurèlia Capmany, atorgat per l’Ajuntament de Barcelona i els seus ciutadans. El capítol es tanca amb l’edició del projecte Nexe amb la Diversitat,que mil noranta-vuit alumnes van experimentar en els seus instituts.

llibre01[1]

Cristóbal, Virginia; Pujol, Joan; Riu, Mª Carme; Sanz, Jordi; Torres, Helena; Indicadores de exclusión social de mujer con discapacidad, Barcelona, Associació Dones No Estàndards en col.laboració amb el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales i la Universitat Autònoma de Barcelona (observatorio de la discapacidad – serie catalogos y guias, 5), 2002. (Castellà i anglès, 104pp.)

Es tracta d’un treball d’investigació psicosocial realitzat per la nostra Associació i la Universitat Autònoma de Barcelona i cofinançat per la Unió Europea i el Ministeri de Treball i Afers Socials. A través d’ell s’ha estudiat a fons el concepte de la discapacitat, de la unió de la discapacitat i la dona, de la construcció social i mental d’aquests termes i de com aquests afecten a les dones en discapacitat i a tota la societat en les seves dimensions ( laboral, sexual, quotidià…). Es pretén així marcar quins són els indicadors psicosocials que exclouen a la dona amb discapacitat d’allò comú, de la societat partint d’una anàlisis filosòfica que ens servirà com a metodologia per detectar les exclusions socials en general.

llibre02[1]

Riu Pascual, Mª Carme; Cristóbal, Virginia; Pujal, Margot; Zijdel, Lidia; Iglesias, Marita; Figueras, Pepa; Rebollar, Pilar; Pujol, Joan; González, Imma; Pérez de Lara, Núria; Blanco, Encarnación; López, Blanca; Soto, Raquel; García, Àngels; La construcción social de la dis-capacidad manifiesta en la mujer, Barcelona, Associació Dones No Estàndards en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Català de la Dona, 2003.( Castellà, 208 pp. )

Aquest llibre està estructurat en dues parts. La primera exposa el treball d’investigació social realitzat durant un any a instituts, universitats…Són els resultats del projecte Dones de Barcelona, que va guanyar el premi Mª Aurèlia Campmany. La segona, és composta d’un seguit de ponències que professors de la Universitat Autònoma de Barcelona, psicòlegs i persones expertes en la temàtica dona i discapacitat van exposar en les jornades fetes a la mateixa universitat, sota el títol La construcció social de la dis-capacitat manifesta en la dona.

llibre03[1]

Grup de Redacció sobre la Discriminació en contra de les Dones amb Discapacitat: Riu, Mª Carme; Barron, Siobhan; Chollet, Nicole; Koskinen, Katri; Borkes, Nathalie; Diogo, Luisa; amb col.laboració amb Beleza,Mª Leonor; La discriminació en contra de les dones amb discapacitat – Segona Conferència de Ministres responsables de les polítiques d’integració de les persones amb discapacitat, Barcelona, Associació Dones No Estàndards amb l’Institut Català de la Dona i el Consell d’Europa, 2003. ( Català i anglès, 72 pp. )

Es tracta d’un document redactat entre representants de discapacitades de diferents països del Consell d’Europa (Mª Carme Riu fou l’escollida per representar-hi Espanya i Catalunya )i el Consell d’Europa. Aquest document es feu a mode d’informació per als ministres europeus encarregats de les polítiques de les persones amb discapacitat per a conscienciar-los de la necessitat de polítiques i mesures encarades específicament cap a la situació de les dones amb discapacitat. Així doncs, s’hi exposa la situació de lesdones discapacitades europees, que és, fonamentalment, una situació de violència. També hi ha unes recomanacions i uns exemples de bones pràctiques.

llibre04[1]

Riu, Mª Carme; Viñuela, Laura; Bartolomé, Ana; Cristóbal, Virginia; Madrigal, Ana; Rodríguez, Pilar; Módulo específico de formación en género y discapacidad, Oviedo, Fundación FASAD en col.laboració amb el projecte Equal Promociona, Gobierno del Principado de Asturias, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Fondo Social Europeo, 2004.

Es tracta d’un llibre amb materials didàctics que exposa un curs sobre gènere i discapacitat dirigit a persones que treballen en l’àmbit de la discapacitat i per qui vulgui trencar els prejudicis socials i mentals que tenim entorn aqualsevol diferència . S’hi ensenya una metodologia de treball amena, pràctica i eficaç, que ja fou posada en marxa a Astúries a través de Mª Carme Riu (la seva autora). S’estructura en uns conceptes clau que es treballen amb exercicis divertits perquè les persones que els facin captin la discapacitat o al no-estàndard sense victimismes i amb alegria i acceptació. També es tracten temes més específic de la vida de qualsevol persona, com el treball, la salut, la violència, el moviment associatiu… ( inclou DVD )

llibre05[1]

Riu, Mª Carme Propostes d’acció: La contextualitat del gènere i la discapacitat, Barcelona, Associació Dones No Estàndards amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, Regidoria de Drets Civils i l’Institut Català de la Dona, 2005. ( Català, 230pp. )

Es tracta d’un llibre que exposa la situació de les dones amb discapacitat, dividida en diversos capítols que comencen amb una narració experiencial real que serveix per abordar el tema, més abstracte o més concret, i que acaben amb una pràctica que inviten al lector a implicar-s’hi. Els dos últims capítols mostren un pla estratègic per a intervenir en la societat tot elaborant un projecte d’intervenció específic per a cada dona. Val a dir que aquest pla ja ha estat posat en marxa a través de la creació d’un servei específic per a la dona amb discapacitat anomenat Servei d’intervenció psicosociolaboral de la dona amb discapacitat. (amb DVD opcional)

llibre06[1]

Guia per la prevenció de la violència de gènere vers les dones amb discapacitat

Es tracta de la primera guia per la prevenció de la violència de gènere que existeix a Espanya. Basant-nos en estudis ja realitzats i, sobretot, en la nostra pròpia experiència, expliquem quina diferència hi ha entre violència de gènere i la violència de gènere vers les dones amb discapacitat, que és el que fa a les dones amb discapacitat més vulnerables a rebre violència i exposem dos tipus de violència: la passiva i l’activa. Tot un petit manual en tríptic perquè les persones coneguin i posteriorment reconeguin totes les formes de violència que rebem les dones no estàndards.

llibre07[1]

Revista Som. Associació Dones No Estàndards

Des de fa ja cinc anys publiquem anualment la nostra revista que, poc a poc, s’ha anat  transformant en una eina de creació del discurs de les no estàndards. No només informem a les sòcies sobre les activitats i allò qe s’ha aconseguit des de l’associació, també entrevistem, reflexionem  i qüestionem per arribar més lluny, a  la construcció d’un discurs propi, a l’establiment d’unes bases científiques i metodològiques que ens permetin el canvi social que només les no estàndards podem aportar.

som

Ros Riu, Roser (coord.); Pérez de Lara, Núria; Pié Balaguer, Asun; Riu Pascual, Carme; Solé, Jordi; Romañach, Javier; Recull de les Primeres Jornades sobre la Història Cultural dels Invisibilitzats, Barcelona, Associació Dones No Estàndards amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, 2011.

Com el seu títol indica, aquesta obra és un recull de les intervencions que es van produir en el marc de les Primeres Jornades sobre la Història Cultural dels Invisibilitzats. L’objectiu del llibre i de les Jornades fou el mateix: donar a conèixer les aportacions culturals d’aquells que han estat esborrats de la consciència històrica col·lectiva. Per això, el recull és una gran oportunitat per escoltar els pocs acadèmics que s’han ocupat d’aquest tema i les pròpies veus dels invisibilitats que han reflexionat profundament sobre el mateix.

historiainvisibilitzats

Riu Pascual, Carme, L’Escala K. Una metodologia per mesurar els avenços de la inclusió social en la dona no estàndard, Barcelona, Associació Dones No Estàndards amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Fundación ONCE i l’Obra Social “La Caixa”, 2015.

Obra culminant del mètode que es va començar a dissenyar anys enrere en successius estudis ja editats conjuntament amb la UAB i organismes governamentals. Per tant, aquest volum és l’exposició del mètode que les dones no estàndards hem emprat al llarg d’aquests anys per a valorar el fruit del nostre treball. Degut a això, hem considerat clau dedicar un sol llibre a una metodologia perfeccionada i avalada per ans d’experiència i que, a més, es pot emprar per a analitzar el grau de discriminació d’altres col·lectius i els resultats de treball d’altres ONGs per a eradicar-los.

escalak

 

Impulsat i elaborat per nosaltres:

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona: El Greuge Econòmic Comparatiu. El Sobreesforç Econòmic que Genera la Discapacitat, Barcelona, 2006.

Es tracta d’una eina imprescindible que ha facilitat a moltes associacions i institucions governamentals informació fiable sobre els diners de més que comporta tenir una discapacitat a la ciutat de Barcelona. És doncs, un interessantíssim estudi que conclou amb la quantitat exacte que cada persona amb discapacitat hauria de disposar per a dur una vida com qualsevol altre. Els resultats són sorprenents.

Podeu trobar l’obra a l’enllaç següent: http://www.dincat.cat/estudi-del-greuge-comparatiu-de-les-persones-amb-discapacitat-de-la-ciutat-de-barcelona_21402.pdf

estudigreugecomparatiu.910