Migrades

Des del 2004 i dins del projecte Les No Estàndards Actuem (Servei d’Atenció Psicosòciolaboral de les Dones amb Discapacitat), hem dissenyat un projecte específic per a les dones migrades. La raó del nostre interès en aquest col·lectiu específic rau sobretot en el fet de que la majoria de les treballadores contractades per a la nostra entitat són dones immigrants (bàsicament procedents d’Equador i Nepal).

Per tant, des del principi vam pensar en la importància de reforçar la mútua complicitat, entre nosaltres, dones amb discapacitat, i les dones nouvingudes. Per això, des del primer dia que entren a treballar a l’Associació, els oferim tots els avantatges que ens és possible. Això inclou la flexibilitat horària, sobretot en aquells casos en els que la dona migrada té criatures al càrrec; a més d’un programa de formació perquè ens coneguin. El programa consta de dos cursos que les treballadores han de cursar (tot incentivant-les costejant-los el transport per a assistir-hi, per exemple): Curs de Català (dues hores a la setmana) i Curs de Coneixement del Medi  o Cultura General (una hora a la setmana). Endemés, se les invita a participar en totes les activitats de l’associació i se’ls ofereix tots els nostres serveis com si fossin usuàries (assessorament psicològic, jurídic, logístic, administratiu, acompanyaments, possibilitat de que elles o els seus fills assisteixin als altres cursos de formació, com ara anglès…).

El nostre programa integral, en part subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Família (Secretaria d’Immigració), ha permès traçar ponts i generar un clima d’amistat entre les dones no estàndards i les nostres treballadores migrades i això ens ha beneficiat a totes. Per últim, cal esmentar que el nostre programa per a la prevenció de l’exclusió social de les dones migrades ha prioritzat l’atenció a les dones migrades amb discapacitat. Així, al llarg d’aquests anys, hem tingut gairebé 400 treballadores migrades, de les quals 4 eren dones amb discapacitat (dues de les quals encara són treballadores de l’Associació).