Violència: Tolerància Zero

Des del 2008 i conjuntament amb la Fundació Obra Social “La Caixa” i COCEMFE, acollim aquest programa contra la violència masclista que s’adreça a tota la societat però es focalitza en la violència contra les dones amb discapacitat a tot Catalunya. El programa, utilitza materials editats per nosaltres que han estat pioners a l’estat espanyol, com ara la Guia per a la Prevenció de la Violència Masclista envers les Dones amb Discapacitat (editat també en castellà i a Es tracta d’un Programa de suport psicosocial i de caràcter preventiu de violència de gènere en les dones amb discapacitat, dirigit per una tècnica experta en temes de gènere i discapacitat.

El programa té dos eixos d’actuació:

1.- Atenció psicosocial a dones amb discapacitat, mitjançant la realització de tallers i  d’atenció individualitzada, en els casos que és consideri necessari, amb l’objectiu de potenciar les capacitats i recursos pel desenvolupament integral de les dones, afavorint la seva autonomia i apoderament, com mitjà preventiu per evitar les situacions de violència.

2.- Divulgativa i de sensibilització, dirigida a professionals dels diferents sectors que puguin intervenir en el món de les dones amb discapacitat, mitjançant xerrades o jornades.

Al llarg d’aquests 8 anys, hem treballat aquesta temàtica amb unes 2500 persones, entre dones, dones amb discapacitat i professionals relacionats, aconseguint una incisió directa en la societat. Per exemple, hem pogut ajudar a dones amb discapacitat en situació de violència masclista; hem incidit en les administracions catalanes perquè es facin cases d’acollida accessibles; hem detectat diversos casos d’incapacitació forçada o involuntària i hem actuat judicialment al respecte i, per últim, hem constatat que l’extirpació emmascarada i involuntària de la matriu o els casos d’assetjament sexual acordats per l’entorn familiar són molt més comuns dels que ens pensàvem.